Prawda, przesłanie, klimat, podziemie, misja, cele...to słowa które zapętlony
beat wydobywający się z membran kazał nam nazwać KRYPTONIM MORAL. Ekipa w której skład
wchodzą: MCs: O.N.S.& Dev a.k.a. Mayzel oraz DJ Lazzy Lazzka powstała w 1996 roku na terenie
zdegradowanego moralnie, duchowo i ekonomicznie Śląska. Nasza muza to twardy rap - którego zadaniem
jest skłonienie ludzi do myślenia, ciągłej pracy nad sobą i uświadomienie niedoskonałości
społecznej - drżący niskim basem i krzyczący dziesiątkami nie zawsze wpadających w ucho sampli.
Dzięki inspiracjom zaczerpniętym z wydarzeń ogólnoświatowych jak i osobistych przeżyć
teksty mają charakter księgi pisanej na użytek przyszłych pokoleń. Rap jest narzędziem naszej pracy,
środkiem przekazu i nauki...
...niech Bóg będzie z Wami...


Kryptonim Moral-Reviry Zaklęte_Śląsk